Агропромисловий Агро Пром Портал Добавить статью

магазин для пчеловодов

Уважаемые пчеловоды! В интернет-магазине Агроэнергия вы можете заказать полный комплект пчелооборудования- ЗВОНИТЕ!
АгроФото АгроВідео Агровебкаталог

Опитування

Может ли сельский житель достойно зарабатывать?

Проголосувати

Календар

Погода

Курс валют

Ціни на топливо

Украинские нефтепродукты

Карти Батьківщини

Карта батьківщини


Покровителі бджільництва - святителі Зосима та Ссаватій Соловецькі

Покровителі бджільництва
- святителі Зосима
та
Ссаватій Соловецькі


Пчеловоду на удачу

Головна » Полезная инфо » Партії » Аграрна партія України » Статут Аграрної партії України
Статут Аграрної партії України

Опубліковано по матеріалам сайту agroparty.org.ua 07.07.2009

 

Стаття 1. Загальні положення

1. Аграрна партія України (надалі АПУ або партія) є політичною партією парламентського типу, що об’єднує членів партії, котрі підтримують і визнають Програму АПУ та цей Статут.

2. Свою діяльність партія поширює на території України і здійснює її відповідно до Конституції, чинного законодавства України, власної Програми та цього Статуту.

3. Участь у державному житті партія здійснює:

3.1. Через депутатів-членів АПУ у Верховній Раді України та місцевих радах усіх рівнів.

3.2. Через співпрацю з органами державної влади, представницькими органами, з іншими політичними партіями, громадськими організаціями.

3.3. Через своїх представників-членів партії, які працюють на керівних посадах в органах виконавчої влади та агропромислового комплексу, органах місцевого самоврядування.

4. Основними засадами діяльності АПУ є добровільність, рівноправність, взаємоповага її членів, дотримання внутріпартійної дисципліни, колегіальність керівництва, демократизм, гласність, законність.

5. АПУ є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну печатку, штампи, бланки, символіку, інші реквізити, зразки яких затверджуються Політрадою. Символіка реєструються згідно з чинним законодавством.

6. Партія має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав.

7. Місце знаходження центральних керівних органів АПУ- місто Київ, вул. Десятинна, буд. 5, кв.


Стаття 2. Мета та завдання АПУ.


1. Метою діяльності партії є всебічне сприяння та участь у виробленні державної економічної політики, в розбудові засад соціальної, демократичної, правової держави, створення умов для ефективного господарювання, в тому числі в агропромисловому комплексі, поліпшення добробуту селян і всього населення України.

2. Головними завданнями АПУ в досягненні поставленої мети є:

2.1. Активна участь у всеукраїнських суспільно-політичних акціях, спрямованих на захист незалежності, розбудову державності, зміцнення економіки, поліпшенні добробуту людей, їх соціальному захисті.

2.2. Сприяння у визнанні на державному рівні агропромислового комплексу як пріоритетної галузі в народному господарстві України, що підтверджується законодавством України.

2.3. Участь у створенні законодавчої бази, належних умов для ефективного господарювання вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника шляхом забезпечення сприятливих економічних умов на внутрішньому ринку, а також для виходу на світовий ринок.

2.4. Підтримка прогресивних реформ в агропромисловому комплексі.

2.5. Сприяння проведенню земельної реформи, впровадженню ефективних форм господарювання на землі.

2.6. Сприяння у прийнятті державної концепції цінового паритету для сільськогосподарських товаровиробників, виваженої податкової та цінової політики.

2.7. Сприяння підвищенню життєвого рівня та добробуту кожного громадянина, всього суспільства, захисту їх законних прав та інтересів.

3. Для виконання визначених завдань АПУ в установленому законом порядку:

3.1. Бере участь у виборах Президента України, до Верховної ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

3.2. Вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування.

3.3. Всебічно сприяє проведенню земельної реформи в інтересах сільськогосподарських товаровиробників усіх форм господарювання, домагається законодавчого захисту їх прав щодо користування і розпорядження землею.

3.4. Захищає інтереси сільського населення, працівників соціально-культурної сфери, пенсіонерів, інвалідів.

3.5. Домагається заборони безоплатної експлуатації земельних паїв державою чи будь-якою юридичною або фізичною особою.

3.6. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових і немайнових прав.

3.7. Поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свої мету та завдання.

3.8. На засадах співпраці представляє та захищає законні інтереси членів партії у державних, судових, представницьких та громадських органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності.

3.9. Розробляє та пропагує власну передвиборну програму (платформу), підтримує та веде передвиборну агітацію за кандидатів від АПУ під час виборів до рад всіх рівнів, Президента України.

3.10. Проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), відповідно до чинного законодавства.

3.11. Створює або вступає у виборчі блоки, об’єднання, не заборонені чинним законодавством.

3.12. Підтримує міжнародні зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновує (вступає між собою у) міжнародні спілки

3.13. Утворює депутатські фракції, групи та об’єднання у Верховній Раді України та місцевих радах усіх рівнів.

3.14. Створює первинні, місцеві, регіональні партійні організації, організаційно забезпечує їх діяльність.

3.15. Сприяє створенню молодіжних та інших громадських організацій та об’єднань та ідейно, організаційно та матеріально їх підтримує.

3.16. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству, та відповідає Статуту АПУ.

Стаття 3. Членство в партії.

1. Членом АПУ може бути кожен громадянин України, який досяг 18-річного віку та відповідно до Конституції України має право участі у виборах, незалежно від його національності, віросповідання, фаху, якщо він визнає і зобов’язується виконувати вимоги Програми та Статуту АПУ. В АПУ індивідуальне фіксоване членство. Члени партії мають партійні квитки єдиного зразка, затвердженого рішенням Політради АПУ.

2. Прийом у члени партії здійснюється первинним партійним осередком на підставі особистої письмової заяви. Заява за участю заявника розглядається на зборах первинної партійної організації АПУ протягом місяця від дня її реєстрації. Члени партії перебувають на партійному обліку в первинних партійних організаціях.

Стаття 4. Припинення членства в АПУ.

1. За заявою члена партії про вихід з партії.

2. У разі смерті члена партії.

3. У разі втрати членом партії громадянства України

4. Членство в партії зупиняється на час перебування члена партії на посадах або службі, передбачених у частині 3 статті 6 ЗУ “Про політичні партії в Україні”, а саме на посадах:

1) судді;

2) працівника прокуратури;

3) працівника органів внутрішніх справ;

4) співробітника Служби безпеки України;

5) військовослужбовця;

6) працівника органів державної податкової служби.

Стаття 5. Виключення з членів партії.

1. Виключення з членів АПУ здійснюється за рішенням зборів первинної партійної організації, у якій член партії перебуває на партійному обліку та за рішенням керівних органів партійної організації вищого рівня або за рішенням керівних органів або виконавчого комітету партійної організації вищого рівня, Політичного Виконавчого комітету АПУ, Політради та з’їзду АПУ:

1.1. За порушення членом партії норм і вимог Статуту АПУ, систематичну несплату членських партійних внесків.

1.2. При втраті зв’язків із партією або вступ до іншої партії.

1.3. За дискредитацію АПУ, її мети, завдань та ідеології.

1.4. За дії, вчинені членом партії, які завдають шкоди партії або спрямовані проти виконання рішень керівних органів партії.

1.5. У разі, коли член партії, обраний народним депутатом України за виборчим списком Аграрної партії України або виборчого блоку політичних партій, до якого входить АПУ, не увійшов або вибув із депутатської фракції “Аграрна партія України” чи виборчого блоку, до якого входить АПУ у Верховній Раді України.

1.6. За порушення чинного законодавства та інші дії, які несумісні з перебуванням у партії.

Стаття 6. Права членів АПУ.

Член АПУ має право:

1. Брати участь у діяльності партії, в прийнятті рішень щодо питань внутрішньої та зовнішньої політики партії.

2. Бути делегатом партійних зборів, конференцій та з’їздів партії, шляхом особистого голосування брати участь у прийнятті рішень партії.

3. Висувати власну кандидатуру або пропонувати кандидатури до обрання в партійні органи, відповідно до законів України брати участь у виборах депутатів Верховної Ради України, місцевих рад усіх рівнів від АПУ, брати участь у виборчій кампанії.

4. Користуватися всебічною підтримкою з боку партії як кандидат в депутати під час виборів та в процесі роботи у Верховній Раді України, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

5. Пропонувати зміни та доповнення до Програми і Статуту партії, домагатися їх реалізації.

6. Звертатися до будь-якого партійного органу з пропозиціями, зауваженнями, апеляціями і вимагати відповіді на свої звернення по суті, оскаржувати у вищих партійних органах, Ревізійних комісіях партії будь-які рішення партійних керівних органів, посадових осіб.

7. Домагатися підтримки з боку партійної організації у процесі захисту своєї честі та гідності.

8. Фінансово підтримувати партію в межах чинного законодавства.

9. На вільний вихід з партії.

Стаття 7. Обов’язки члена АПУ.

1. Визнавати і виконувати норми, викладені в Програмі та Статуті АПУ, виконувати рішення з’їздів, Політради, Президії партії, Політ виконкому, конференцій, виконавчих комітетів та інших керівних органів партії.

2. Перебувати на партійному обліку в первинній партійній організації АПУ, дотримуватись партійної дисципліни, регулярно сплачувати партійні членські внески.

3. Активно пропагувати програмні положення партії серед населення, в громадських і державних організаціях та установах, сприяти зміцненню позицій і авторитету партії в суспільстві.

4. Сумлінно працювати над залученням до партії нових членів.

5. Виконувати партійні доручення, звітувати партійній організації АПУ за місцем партійного обліку про наслідки своєї діяльності в групі, фракції рад будь-якого рівня.

6. Сприяти кандидатам в депутати від АПУ до рад всіх рівнів, під час виборчої кампанії, вести агітацію серед виборців.

7. Дбати про зміцнення економіки України, сприяти збереженню історичних, національних, релігійних та культурних традицій.

Стаття 8. Структура та утворення первинних, місцевих, регіональних партійних організацій та центральних керівних органів партії.

1. Структуру партії складають первинні, місцеві, регіональні партійні організації та центральні керівні органи партії, виконавчі комітети відповідних рівнів.

2. Партійні організації утворюються та діють за територіальною ознакою.

3. До місцевих партійних організацій відносяться - районні, міські та районні у містах партійні організації.

4. До регіональних партійних організацій відносяться партійна організація в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські партійні організації.

5. До Центральних керівних органів партії відносяться з’їзд партії, Політрада, Президія, Політичний Виконавчий комітет (надалі Політ виконком), Ревізійна комісія партії. Вищою посадовою особою партії є Голова партії.

6. Місцеві, регіональні партійні організації набувають юридичного статусу після їх реєстрації відповідними органами міністерства юстиції України відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7. В межах статутних повноважень партійні організації нижчого рівня підпорядковані партійним організаціям вищого рівня.

8. Керівні органи партійних організацій вищого рівня, виконавчі комітети відповідного рівня мають право призупинити дію та відмінити рішення керівних органів партійних організацій нижчого рівня та повноваження їх голів відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

9. Первинна, місцева та регіональна партійні організації не мають права:

Виходу зі складу партії.

Самостійно, без рішення керівних органів вищого рівня та погодження з виконавчим комітетом вищого рівня об’єднуватись, створювати блоки з організаціями інших партій.

Оприлюднювати заяви і рішення від імені партії не погодивши їх текст з керівними органами партії.

Стаття 9. Первинні партійні організації.

1. Первинними осередками Аграрної партії України є первинні партійні організації Аграрної партії України, які складають основу АПУ та утворюються на установчих зборах за ініціативою не менш ніж трьох осіб і діють за територіальною ознакою.

2. Не допускається створення і діяльність первинних партійних організацій політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях (ч.8 ст.6 ЗУ “Про політичні партії в Україні”).

3. Первинні партійні організації після визнання їх місцевою партійною організацією у 10 денний термін легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення до відповідного органу Міністерства юстиції України.

Стаття 10. Збори первинної партійної організації АПУ

1. Вищим органом первинної партійної організації є збори членів первинної партійної організації АПУ

2. Збори первинної партійної організації:

2.1. Обирають голову первинної партійної організації, ревізійну комісію, ревізора, терміном на два роки, при необхідності обирають заступника голови первинної організації.

2.2. Заслуховують, обговорюють звіт голови первинної партійної організації, голови ревізійної комісії, ревізора та приймають по них відповідні рішення.

2.3. Здійснюють прийом у члени АПУ.

2.4. Виконують рішення партії, вищестоящих керівних органів та своїх власних.

2.5. Приймають рішення щодо поширення та роз’яснення програмних положень партії. Висувають кандидатів від партійної організації у виборні органи партійних організацій вищого рівня.

2.6. Обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня, за нормою представництва, визначеною відповідним керівним органом партійної організації вищого рівня.

2.7. Пропонують кандидатів для включення їх до списків кандидатів у депутати, міські, сільські, селищні голови від партії на вибори в органи місцевого самоврядування з членів партії, які перебувають на партійному обліку в цій партійній організації, та до Верховної Ради України за погодженням з організацією вищого рівня.

2.8. Дають накази та заслуховують звіти членів партії-депутатів місцевих рад, Верховної Ради України, що перебувають на партійному обліку у первинній організації партії.

2.9. Приймають рішення про припинення членства або виключення члена партії з лав АПУ відповідно до ст.ст. 5,6 цього Статуту.

2.10. Приймають рішення з інших питань в межах статутних положень.

3. Збори скликаються головою партійної організації в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, або за рекомендацією партійної організації вищого рівня. Збори можуть скликатися за пропозицією не менше як третини членів первинної організації.

4. Збори правомочні при наявності на них більше половини членів первинної організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів АПУ, присутніх на зборах. З питань виключення з членів партії рішення приймаються 2/3 голосів від загальної кількості членів партії, що стоять на обліку в первинній організації

Стаття 11. Голова первинної партійної організації АПУ

1.Вищою керівною особою первинної партійної організації АПУ є її голова.

2.Голова первинної партійної організації:

2.1. Здійснює загальне керівництво первинною організацією у період між зборами та представляє організацію у відносинах з органами влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2.2. Скликає збори первинної організації.

2.3. Розробляє план роботи первинної організації.

2.4. Забезпечує виконання рішень зборів первинної партійної організації, рішень з’їздів, Політради, Політ виконкому, конференцій, виконавчих органів партійних організацій вищого рівня.

2.5. Забезпечує облік членів партії, прийом членських внесків, відповідну звітність, витрати коштів відповідно до затвердженого кошторису.

2.6. Розглядає заяви, скарги, пропозиції членів партії, апеляції, звернення ревізійної комісії (ревізора) та приймає рішення або виносить іх на розгляд зборів первинної партійної організації чи партійної організації вищого рівня.

2.7. У разі обрання депутатом, сільської, селищної, міської ради очолює депутатську фракцію (групу) відповідної ради.

2.8. Здійснює інші функції щодо керівництва первинною організацією, які не суперечать Статуту, Програмі партії та чинному законодавству.

Стаття 12. Місцеві (районні, міські, районні у містах) партійні організації.

1.Місцеві партійні організації утворюються у районах, містах та районах у містах з районним поділом на відповідній території.

2.Міська партійна організація у місті з районним поділом є організацією вищого рівня по відношенню до районної у місті партійної організації.

3.Місцеві партійні організації після їх визнання регіональною партійною організацією, а районні у місті також відповідною міською партійною організацією реєструються органами Міністерства юстиції України і за рішенням виконавчих комітетів регіональної організації можуть набувати статусу юридичної особи.

Стаття 13. Конференція місцевої партійної організації АПУ.

1. Вищим органом місцевої партійної організації партії є конференція, яка скликається виконкомом в міру необхідності або на вимогу не менше 1/5 первинних організацій, але не рідше одного разу на рік. В разі необхідності конференція може скликатись за рішенням керівного органу партійної організації вищого рівня. Звітно-виборна конференція скликається один раз у два роки, або за рішенням керівного органу партійної організації вищого рівня. Норма представництва делегатів від первинних партійних організацій на конференцію встановлюється відповідним виконавчим комітетом.

2. Конференція правомочна за умови наявності більш, ніж 1/2 від загальної чисельності обраних делегатів. Рішення конференції приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів шляхом відкритого голосування.

3.Повноваження Конференції місцевої партійної організації:

3.1. Обирає з членів партії голову відповідної партійної організації, заступників голови, голову виконавчого комітету, ревізійну комісію. Заступники голови, Голова Виконавчого комітету, Голова ревізійної комісії обираються за пропозицією голови партійної організації. Заслуховує та затверджує звіти голови відповідної партійної організації та голови ревізійної комісії.

3.2. Обирає делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня за нормою представництва, визначеною виконкомом парторганізації вищого рівня.

3.3. Приймає рішення по зверненнях, пропозиціях до вищих органів партії.

3.4. Затверджує організаційну структуру обраних керівних органів партійної організації в межах передбачених Статутом АПУ.

3.5. Відміняє рішення голови або зборів партійної організації нижчого рівня в межах своїх повноважень.

3.6. Затверджує кандидатури для балотування у виборні органи партійних організацій вищого рівня.

3.7. Затверджує за погодженням з виконавчим комітетом відповідного рівня та висуває у встановленому законом порядку списки кандидатів від партії під час виборів в органи місцевого самоврядування свого та нижчого рівня, виборів міських, селищних та сільських голів. Визначає та затверджує план заходів партійних організацій по участі у виборчій кампанії.

3.8. Приймає рішення з інших питань, в межах статутних положень та чинного законодавства.

Стаття 14. Виконавчий комітет місцевої партійної організації.

1.В період між конференціями вищим органом місцевої партійної організації АПУ є її виконавчий комітет. Очолює виконавчий комітет перший заступник голови місцевої партійної організації. До складу виконкому за посадою входять також заступники голови відповідної місцевої організації. Інші члени виконкому призначаються головою виконавчого комітету місцевої партійної організації, як правило, з голів первинних партійних організацій.

2. Постанови виконавчого комітету приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів, при участі не менше, ніж половини членів виконкому. Засідання виконкому скликаються головою відповідної партійної організації в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, а також за рекомендацією партійної організації вищого рівня або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів виконкому. В разі відсутності голови на засіданні виконкому головує один з членів виконкому обраний членами виконкому.

3. Виконавчий комітет місцевої партійної організації:

3.1. Скликає партійну конференцію, визначає норму представництва від партійних організацій нижчого рівня.

3.2. Сприяє створенню партійних організацій нижчого рівня, координує і спрямовує їх роботу.

3.3. Визнає або відміняє рішення про створення партійних організацій нижчого рівня та рекомендує кандидатури для обрання голів цих партійних організацій, а також призупиняє у разі необхідності повноваження голів партійних організацій та рішення партійних організацій нижчого рівня, з подальшим затвердженням відповідних рішень на наступній конференції.

3.4. Забезпечує виконання рішень центральних органів партії, конференцій, рішень партійних організацій вищого рівня, організовує відповідне інформаційне забезпечення.

3.5. Затверджує план заходів участі у виборчій кампанії, забезпечує їх виконання.

3.6. Спрямовує діяльність членів партії - депутатів відповідних рад, депутатських фракцій та груп.

3.7. Контролює ведення обліку членів партії в партійних організаціях нижчого рівня, прийом та надходження членських внесків, відповідну звітність.

3.8. На підставі аналізу політичної та соціально-економічної ситуації в районі, місті розглядає перспективні питання партійного і суспільного життя, визначає заходи щодо їх вирішення, формулює пропозиції і зауваження до партійних організацій вищого рівня.

3.9. Приймає рішення щодо виключення з членів партії на підставі Статуту партії.

3.10. Розпоряджається майном та коштами партійної організації в межах своїх повноважень, забезпечує організаційно-господарську діяльність, веде облік і звітність відповідно до чинного законодавства.

3.11. Голова виконкому місцевої партійної організації у межах, визначених конференцією та виконкомом, розпоряджається майном та коштами партійної організації, має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа.

3.12. Виконком місцевої партійної організації може призупинити виконання або скасувати рішення статутних органів організацій нижчого рівня та первинних партійних організацій, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми і Статуту партії, невиконання власних рішень та рішень керівних статутних органів партії.

3.13. Голова виконавчого комітету місцевої партійної організації погоджує список кандидатів у депутати до місцевих рад.

4. Рішення виконкому місцевої партійної організації є обов‘язковими для виконання її головою.

5. Виконавчий комітет місцевої партійної організації виконує інші розпорядчо-виконавчі та організаційні заходи для забезпечення роботи партійних організацій, в межах цього Статуту.

Стаття 15. Голова місцевої партійної організації АПУ

1.Здійснює загальне керівництво і представляє партійну організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2. Забезпечує виконання рішень виконкому, конференцій, з’їздів, Політради, Політ виконкому, виконавчих органів партійних організацій вищого рівня.

3. Розглядає пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів партійних організацій нижчого рівня, голів ревізійних комісій, приймає відповідні рішення.

4. Виносить на розгляд виконкому питання щодо партійних заохочень, стягнень, про виключення з членів партії, інші питання.

5. Голова може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. За відсутності голови його обов’язки виконує один із заступників згідно з дорученням голови.

6. У разі обрання депутатом районної, міської, районної у місті ради, як правило, очолює депутатську фракцію чи групу відповідної ради.

7. Здійснює інші повноваження, надані йому виконкомом, конференцією.

Стаття 16. Підрозділи виконкому (управління, відділи, сектори) місцевої партійної організації.

 Для забезпечення діяльності виконкому місцевої партійної організації створюються підрозділи виконкому за поданням голови виконкому місцевої партійної організації АПУ та погоджується головою виконавчого комітету організації вищого рівня.

Стаття 17. Місцеві об’єднання партійних організацій Аграрної партії України.

1. Виключно для координації внутрішньопартійної діяльності місцеві партійні організації партії мають право утворювати об’єднання з трьох чи більше партійних організацій.

2. Місцеві об’єднання партійних організацій не є юридичними особами та утворюються за рішенням Головою Виконавчого комітету партії за погодженням з Головою партії.

3. Об’єднання місцевих партійних організацій не підлягають державній реєстрації та не є суб’єктом виборчого процесу. Відповідно до законодавства України не можуть висувати кандидатів у депутати до місцевих рад.

4. Керівництво об’єднанням здійснюють призначені Виконавчим комітетом партії голова об’єднання та його заступники, які разом утворюють місцеву раду об’єднання партійних організацій.

5. Рада об’єднання партійних організацій є керівним органом внутрішньопартійної структури.

6. Голова місцевого об’єднання партійних організацій та його рада здійснюють поточне керівництво об’єднанням, підпорядковуються виконкому регіональної організації партії та Політвиконкому партії, несуть відповідальність відповідно до вимог цього Статуту, передбачену для керівних органів місцевих партійних організацій.

7. Місцева партійна організація партії, на підставі рішення зборів (конференції) може звернутися до виконкому регіональної організації партії з ініціативою вступу (або виходу) до вже існуючого місцевого об’єднання партійних організацій.

8. Рішення про вступ (або вихід) парторганізації до вже існуючого місцевого об’єднання приймається Політ виконкому партії в порядку передбаченому Статутом та повинно бути підтримано радою цього місцевого об`єднання.

9. Розпуск місцевого об’єднання здійснюється Головою Політ виконкому партії або головою партії відповідно до вимог цього Статуту.

Стаття 18. Регіональні партійні організації

1. Регіональні партійні організації утворюються об’єднанням двох і більше районних, міських партійних організацій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя).

2. Регіональні партійні організації після їх визнання Політвиконкомом партії реєструються відповідними органами Міністерства юстиції України і набувають статусу юридичної особи.

3. Вищим органом регіональної партійної організації є конференція, яка скликається виконкомом регіональної партійної організації або на вимогу не менше 1/3 місцевих парторганізацій, але не рідше одного разу на рік. У разі необхідності конференція скликається за рішенням Політради, Політ виконкому партії. Звітно-виборна конференція скликається один раз у чотири роки, а також за рішенням Політради, Політвиконкому партії.

4. Норми представництва на конференцію встановлюються виконавчим комітетом регіональної партійної організації або рішенням Політради, Політвиконкому партії.

5. Конференція регіональної партійної організації правомочна при наявності більше половини від числа обраних делегатів.

6. Рішення конференції приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх делегатів, а рішення про припинення діяльності юридичної особи - 3/4 голосів обраних делегатів, або за рішенням Політради чи Політвиконкому партії.

 Стаття 19. Конференція регіональної партійної організації АПУ.

1. Приймає рішення про створення регіональної організації.

2. Обирає голову регіональної партійної організації, заступників голови, голову виконавчого комітету, голову ревізійної комісії регіональної партійної організації і ревізійну комісію. Заступники голови, голова виконавчого комітету та Голова ревізійної комісії, обираються за пропозицією голови регіональної партійної організації. До складу виконавчого комітету регіональної партійної організації входять, як правило голови районних та міських партійних організацій, заступники голови регіональної партійної організації. Всі посадові особи регіональної партійної організації обираються терміном на чотири роки.

3. Конференція регіональної партійної організації:

3.1. Заслуховує та затверджує звіти голови регіональної партійної організації, виконкому, ревізійної комісії, приймає по них відповідні рішення.

3.2. Обирає делегатів партійного з’їзду АПУ, рекомендує кандидатури для обрання в статутні органи АПУ.

3.3. Пропонує кандидатури для подальшого висування їх з’їздом АПУ до Верховної Ради України.

3.4. За погодженням із Головою партії та Головою Політ виконкому АПУ, Президією партії затверджує список кандидатів від партії під час виборів у відповідну раду, чи у відповідний орган місцевого самоврядування.

3.5. Через обраних депутатів рекомендує за погодженням з Головою партії та Головою Політ виконкому АПУ кандидатуру на посаду голови відповідної ради.

3.6. Визнає або скасовує рішення конференцій про утворення місцевих партійних організацій АПУ.

3.7. Відміняє рішення статутних органів відповідної регіональної організації, а також статутних органів нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі й Статуту партії.

3.8. Затверджує рішення виконкому, які знаходяться у компетенції конференції, прийняті у період між проведенням конференцій регіональної організації АПУ.

3.9. Розглядає заяви про вступ у партію, персональні справи членів партії з подальшим направленням їх для прийняття рішення у відповідні парторганізації.

3.10. Вирішує інші питання діяльності регіональної партійної організації у межах статутних завдань та повноважень, визначених чинним законодавством України.

Стаття 20. Виконавчий комітет (виконком) регіональної партійної організації АПУ.

1. У період між конференціями вищим органом регіональної партійної організації є виконавчий комітет.

2. Склад виконавчого комітету регіональної партійної визначається головою виконкому регіональної партійної організації. Виконком очолює перший заступник голови регіональної партійної організації - голова виконкому регіональної партійної організації. Як правило до складу виконкому за посадою входять заступники голови, голови місцевих партійних організацій та інші члени партії, обрані головою виконавчого комітету регіональної партійної організації.

3. Виконком регіональної партійної організації визначає норму представництва парторганізацій нижчого рівня та первинних партійних організацій на партійні конференції. Виконавчий комітет регіональної партійної організації за погодженням з Політвиконкомом партії може виводити та кооптувати до свого складу авторитетних членів партії у межах чисельності, визначеної конференціями цих партійних організацій з наступним затвердженням їх на конференції.

4. Засідання виконкому скликається головою виконкому регіональної партійної організації в разі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці, а також за рекомендацією Політвиконкому партії або на вимогу не менше, ніж 1/3 членів виконкому, і є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше половини членів виконкому. Головує на засіданні виконкому голова виконкому регіональної партійної організації. За відсутності голови на засіданні виконкому головує один із членів виконкому, обраний членами виконкому.

5. Виконком регіональної партійної організації:

5.1. Скликає конференцію регіональної партійної організації.

5.2. Формує проект порядку денного конференції регіональної партійної організації, визначає норму представництва для місцевих парторганізацій на конференцію та дату її проведення, приймає рішення про скликання в разі необхідності конференції місцевих партійних організацій.

5.3. Координує і спрямовує діяльність місцевих партійних організацій, сприяє створенню та реєстрації первинних партійних організацій.

5.4. Визнає або скасовує рішення конференції про утворення місцевих партійних організацій, повноваження їх голів. Відміняє інші рішення їх керівних органів також статутних органів нижчого рівня, якщо ці рішення суперечать чинному законодавству України, Програмі й Статуту партії.

5.5. Забезпечує виконання рішень центральних органів партії, конференцій регіональної партійної організації.

5.6. Може створювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультаційно-дорадчі органи, визначає їх компетенцію, склад, структуру, призначає та звільняє їхніх керівників.

5.7. Розробляє та забезпечує виконання загального кошторису регіональної партійної організації.

5.8. Голова виконкому регіональної партійної організації розпоряджається майном та коштами партійної організації у межах повноважень, наданих йому конференцією та має право підпису фінансових та інших документів.

5.9. На підставі аналізу політичної та соціально-економічної ситуації в регіоні формує пропозиції до центральних органів партії.

5.10. Вирішує інші питання щодо забезпечення діяльності партійної організації та статутних вимог.

6. Рішення виконкому приймаються простою більшістю голосів і мають обов’язковий характер для партійних організацій нижчого рівня відповідної регіональної партійної організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні виконкому проголосувало більше половини від присутніх його членів.

7. Виконком регіональної організації може призупинити виконання або скасувати рішення місцевих організацій нижчого рівня, об’єднань місцевих організацій та первинних партійних організацій, розпустити керівні органи організацій нижчого рівня та їх об’єднань, а також звільнити з посади їхніх голів у разі порушення ними чинного законодавства України, Програми і Статуту партії, невиконання власних рішень та рішень керівних органів партії.

Стаття 21. Голова регіональної партійної організації АПУ

1. Голова регіональної партійної організації:

1.1. Здійснює загальне керівництво регіональною партійною організацією. Представляє регіональну партійну організацію у відносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

1.2. Забезпечує виконання рішень конференцій, виконкому, ревізійної комісії регіональної партійної організації, рішень з’їздів партії, Політради, Ревізійної комісії, Політвиконкому партії.

1.3. Розглядає звернення, пропозиції, скарги, апеляції членів партії, голів партійних організацій нижчого рівня.

1.4. Сприяє у забезпеченні організаційно-методичною, масово-політичною, інформаційною, аналітичною, обліковою, фінансовою, господарською та іншою документацією.

1.5. У разі обрання за списками АПУ депутатом Верховної Ради АР Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської ради очолює депутатську фракцію (групу) відповідної ради.

1.6. Здійснює інші повноваження, надані йому конференцією, виконкомом.

1.7. Голова регіональної парторганізації може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. За відсутності голови, його обов’язки виконує один із заступників.

Стаття 22. Підрозділи виконкому (управління, відділи, сектори)регіональної партійної організації.

Для забезпечення діяльності виконкому регіональної партійної організації створюються підрозділи виконкому. Структура підрозділів виконкому визначається виконкомом за поданням голови виконкому регіональної партійної організації АПУ та погоджується головою Політвиконкому партії.

Стаття 23. Центральні органи Аграрної партії України.

До складу центральних керівних органів Аграрної партії України входять:

- З’їзд партії;

- Політрада партії;

- Президія партії;

- Політвиконком партії;

- Ревізійна комісія партії.

Стаття 24. З’їзд партії.

1. Вищим центральним органом партії є з’їзд, який скликається не рідше одного разу на рік, а звітно-виборний - один раз на 5 років. З’їзд скликається за рішенням Голови партії, Політради, Політвиконкому партії.

2. Рішення про скликання з’їзду партії направляється Політвиконкомом партії регіональним партійним організаціям не пізніше, ніж за 60 днів до його проведення. Рішення про скликання позачергового з’їзду Політвиконком партії направляє до регіональних партійних організацій не пізніше ніж за 15 днів до його проведення. Позачерговий з’їзд проводиться у складі делегатів попереднього з’їзду.

3. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення з’їзду приймаються більшістю голосів присутніх на з’їзді делегатів, а рішення про зміну назви партії приймається кваліфікованою більшістю - 3/4 від присутніх делегатів відповідно до вимог цього статуту.

4. Норми представництва делегатів на з’їзд партії від регіональних партійних організацій встановлюються рішенням Політвиконкому АПУ.

5. Виключні повноваження з’їзду АПУ:

5.1. Заслуховує та затверджує доповідь Голови партії, голови Ревізійної комісії та приймає по них відповідні рішення.

5.2. Приймає Програму і Статут партії, назву партії, затверджує та вносить в них зміни та доповнення, окрім випадків прямо передбачених у п. 6.5. ст. 25 Статуту. Всі зміни та доповнення до Статуту підлягають реєстрації Міністерством юстиції України у визначений законом термін.

5.3. Зміна назви партії приймається 3/4 голосів делегатів з’їзду за умови підтримки цих змін конференціями не менше як 2/3 регіональних організацій АПУ.

5.4. Обирає Голову партії, Першого заступника Голови партії - Голову Політвиконкому партії, Голову Ревізійної комісії АПУ, заступників Голови, членів Політради терміном на 5 років. Голова Політради партії, Перший заступник голови партії - Голова Політ виконкому партії, Голова Ревізійної комісії, заступники голови партії обираються за пропозицією Голови Партії. Склад Політради та Президії обираються за пропозицією Голови партії.

5.5. Визначає кількісний склад Ревізійної комісії та обирає її членів за поданням голови Ревізійної комісії терміном на 5 років.

5.6. Висуває (затверджує) виборчий список кандидатів у народні депутати України від партії (блоку).

5.7. Висуває або визначає підтримкою кандидата на пост Президента України.

5.8. Приймає рішення про утворення виборчих блоків, між партійних та інших об`єднань.

5.9. Розглядає скарги, апеляції на рішення партійних керівних органів та організацій, їх керівних осіб, ревізійних комісій. Скасовує рішення будь-яких партійних органів.

5.10. Приймає рішення щодо прийому, виключення з членів партії та про поновлення в партії.

5.11. Приймає рішення щодо припинення діяльності партії, визначає чисельність членів ліквідаційної комісії та обирає їх.

5.12. Приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства, статутних завдань та повноважень.

5.13. З’їзд партії може делегувати частину своїх повноважень іншим центральним органам партії у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 25. Політрада партії.

1.У період між з’їздами керівним органом партії є Політрада. Політрада працює в режимі засідань.

2. До складу Політради за посадами входять Голова партії, Голова Політвиконкому партії, заступники Голови партії, голови регіональних партійних організацій. Інші члени Політради обираються з’їздом партії, відповідно до норм представництва, визначених з’їздом, за поданням конференцій відповідних регіональних партійних організацій.

3.Засідання Політради скликається Головою партії за дорученням Президії партії пропозицією Голови Політ виконкому партії або на вимогу більше, ніж половини членів Політради партії, і проводиться не рідше двох разів на рік.

4.У своїй діяльності Політрада керується цим Статутом, Програмою, рішеннями з’їздів партії та чинним законодавством України.

5.Засідання Політради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Головує на засіданні Політради Голова партії, а за його відсутності - один із його заступників за окремим дорученням Голови партії. Порядок денний засідання Політради попередньо погоджується з Головою партії, Головою Політ виконкому партії. Рішення Політради, прийняте на засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Політради. Рішення Політради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на засіданні. Рішення Політради підписується Головою партії та мають обов’язковий характер для всіх членів партії, партійних організацій, їх керівних органів, керівних осіб.

6.Виключні повноваження Політради АПУ:

6.1. Скликає з’їзд партії та координує організаційні заходи з його підготовки та проведення.

6.2. У період між з’їздами оцінює соціально-економічну та політичну ситуацію, визначає тактику діяльності партії, здійснює загальне керівництво її діяльністю, координує та спрямовує роботу партійних організацій усіх рівнів.

6.3. Затверджує заходи щодо реалізації програмно-статутних положень та рішень з’їздів, приймає політичні звернення, заяви, резолюції.

6.4. У разі необхідності приведення Статуту партії у відповідність до чинного законодавства за поданням Голови партії та Голови Політвиконкому партії своїм рішенням, що приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політради, затверджує зміни і доповнення до Статуту з подальшою їх передачею на реєстрацію до Міністерства юстиції протягом тижня і затвердженням на наступному з’їзді.

6.5. Може утворювати постійні або тимчасові комісії з членів Політради, визначає їх повноваження, структуру, термін діяльності.

Повноваження Політради партії:

6.6. Приймає рішення про скликання позачергового з`їзду партії.

6.7. За погодженням з Головою партії та Головою Політ виконкому партії вносить на розгляд з`їзду пропозицію щодо створення або вступу до виборчих блоків та об`єднань з наступним затвердженням на з’їзд партії.

6.8. За попередньо погодженою з Головою партії та головою Політ виконкому партії пропозицією може виводити та кооптувати до складу Політради та Президії партії авторитетних членів партії у межах чисельності, визначеної з’їздом Аграрної партії України з наступним затвердженням на з`їзді партії.

6.9. Розглядає заяви та пропозиції членів партії, партійних органів, керівних осіб та приймає рішення в межах своїх повноважень.

6.10. Розглядає питання та приймає рішення про виключення з членів партії чи поновлення в партії з подальшим затвердженням таких рішень з’їздом партії.

6.11. Приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства, статутних завдань та повноважень.

6.12. Затверджує зразки партійного квитка, символіку партії.

6.13. Рішення Політради можуть бути оскаржені членами партії або партійними організаціями, їх керівними органами та керівними особами до з’їзду партії.

Стаття 26. Президія партії.

1. В період між засіданнями Політради партії керівним органом партії є Президія партії. До складу Президії входять Голова партії, Перший заступник Голови партії - Голова Політвиконкому партії, заступники Голови партії, інші члени Політради, обрані з’їздом.

2. Президія працює в режимі засідань. Президія партії приймає рішення по всіх питаннях окрім тих, що віднесені до виключних повноважень Політради партії. Окрім повноважень Політради партії Президія партії:

- Визначає основні тактичні напрямки діяльності партії.

- Виступає від імені партії через свої заяви, ухвали, резолюції тощо.

- Приймає рішення про нагородження членів партії за поданням Голови партії.

- Скликає позачергове засідання Політради партії.

- Узгоджує та пропонує проекти рішень на засідання Політради партії.

- Затверджує зразки партійного квитка, символіки, печаток, штампів, бланків та інших документів партії.

Стаття 27. Політвиконком партії.

1. Політвиконком партії здійснює оперативне керівництво діяльністю партійних організацій. Політвиконком партії є постійно діючим, політичним виконавчим органом партії. Склад Політвиконкому партії обирається з’їздом партії в складі семи осіб. Очолює Політвиконком партії і головує на його засіданнях Голова Політвиконкому партії, який за посадою є Першим заступником Голови партії, та обирається з’їздом партії за пропозицією Голови партії строком на 5 років.

2. Склад Політвиконкому обираються з’їздом за поданням Першого заступника Голови партії - Голови Політвиконкому.

3. Політвиконком партії працює постійно та в режимі засідань. Рішення Політвиконкому партії приймаються на його засіданнях та можуть носити політичний характер. Засідання Політвиконкому партії скликаються Головою Політвиконкому партії не рідше одного разу в три місяці і є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Політвиконкому партії. У засіданнях має право брати участь голова Ревізійної комісії партії з правом дорадчого голосу. Рішення Політвиконкому партії вступають в силу з моменту їх прийняття. Прийняте на засіданні рішення, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Політвиконкому партії. За рівної кількості голосів голос Голови Політвиконкому партії є вирішальним. Рішення Політвиконкому партії мають обов’язковий характер для керівних органів, посадових осіб партійних організацій всіх рівнів.

4. Політвиконком партії організовує роботу спрямовану на реалізацію рішень З’їздів партії, Політради партії, Президії партії та своїх рішень.

5. Голова Політвиконкому розподіляє функціональні повноваження між членами Політвиконкому та контролює виконання членами Політвиконкому своїх обов’язків.

6. Голова Політвиконкому може делегувати частину своїх повноважень заступникам Голови Політвиконкому.

7. Роботою Політвиконкому партії партії керує Голова Політвиконкому партії або заступник Голови Політвиконкому за окремим дорученням Голови Політвиконкому партії.

8. У своїй діяльності Політвиконком партії керується Статутом партії, Програмою партії, своїми рішеннями, рішеннями з’їздів партії, Політради та чинним законодавством України.

9. Політвиконком партії визначає та затверджує структуру, штатний розпис редакцій друкованих органів партії, затверджує кошторис на їх утримання.

10. Затверджує положення редакцій друкованих органів партії,
забезпечує, контролює та спрямовує їх діяльність.

11.Скликає за рішенням 2/3 членів Політвиконкому партії з’їзд партії, формує відповідно до вимог цього Статуту проект порядку денного з’їзду партії визначає норму представництва на з’їзд та дату його проведення.

12.У разі необхідності приймає рішення про скликання конференції місцевої чи регіональної партійної організації.

13. Може утворювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи, комісії при Політвиконкомі партії, визначає їх компетенцію, повноваження, структуру, термін діяльності.

14. Голова Політвиконкому партії виголошує заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя.

15. Голова Політвиконкому партії представляє партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, з іншими юридичними та фізичними особами та у зовнішніх зв’язках.

16. Організовує і проводить підготовку, навчання партійних кадрів, підвищення їх кваліфікації.

17. Забезпечує фінансову діяльність партії та затверджує кошторис витрат.

18. У разі необхідності приведення Статуту партії у відповідність до чинного законодавства та внесення до нього змін пропонує Політраді партії прийняти відповідне рішення, з подальшим затвердженням на з’їзді, та реєстрацією в Міністерстві юстиції України згідно з чинним законодавством.

19. Координує і спрямовує діяльність регіональних, місцевих партійних організацій, сприяє створенню первинних партійних організацій.

20. Визнає або відміняє рішення про створення регіональних, місцевих партійних організацій, обрання їх голів, інші рішення їх керівних органів у межах своїх повноважень.

21. Враховуючи подання конференцій регіональних партійних організацій за погодженням з Головою партії формує проектвиборчого списку кандидатів у народні депутати України від партії(блоку) та вносить його на розгляд з’їзду партії для висування(затвердження) списку кандидатів у депутати Верховної РадиУкраїни від Аграрної партії України.

22. Спільно з Головою партії погоджує списки кандидатів у депутати в Верховну раду АРК, обласні, та міські (міст Києва та Севастополя) ради.

23. Спрямовує спільно з Головою партії діяльність депутатів - членів партії у Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст Києва та Севастополя) радах, сприяє діяльності депутатських фракцій, груп, об’єднань.

24. Звітує про свою діяльність на засіданнях Політради один раз на рік.

25. Розглядає заяви, пропозиції та скарги членів партії, посадових осіб та приймає рішення в межах повноважень.

26. Готує матеріали до питань порядку денного на засідання Президії, Політради, веде протоколи засідання та оформлює рішення та інші документи по результатам засідань Політради та Президії партії.

27. Веде та зберігає документацію Президії та Політради партії.

28. Здійснює технічне забезпечення діяльності Політради та Президії АПУ.

29. У разі виявлення фактів порушення вимог чинного законодавства України, Статуту партії, внутрішньопартійних нормативних актів та рішень вищих керівних органів партії за погодженням з Головою партії звільняє посадових осіб партійних організацій нижчого рівня, об’єднань місцевих організацій партії, розпускає організації нижчого рівня та їх об’єднання, керівні органи організацій нижчого рівня та їх об’єднань, або відсторонює посадових осіб від займаних посад до закінчення перевірки виявлених фактів. На цей час призначає виконуючого обов’язки цієї посадової особи, як правило, із числа членів виконкому регіональної партійної організації, до складу якої входить партійна організація, де працює вказана посадова особа.

30. Завіряє та затверджує відповідні партійні документи.

31. Приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства, Статуту партії.

32. Визнає регіональні партійні організації та приймає рішення про реєстрацію регіональних парторганізацій із статусом юридичної особи.

33. Голова Політвиконкому партії у межах, визначених з’їздом партії та Політрадою партї, розпоряджається майном та коштами партії, має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа, або за окремим дорученням передає це право заступнику Голови Політвиконкому партії.

Стаття 28. Підрозділи Політвиконкому (управління, відділи, сектори) партії.

Для забезпечення діяльності Політвиконкому партії створюються підрозділи Політвиконкому. Структура підрозділів Політвиконкому визначається Головою Політвиконкому партії.

Стаття 29. Голова партії.

1. Голова партії є вищою посадовою особою партії.

2. У своїй діяльності Голова партії керується Статутом, Програмою партії, рішеннями з’їзду та чинним законодавством України.

3. На виконання статутних завдань Голова партії:

3.1. Здійснює загальне керівництво партією. Проводить з’їзд та засідання Політради і Президії партії.

3.2. Організовує виконання рішень з’їзду, Політради, Президії іПолітвиконкому партії.

3.3. Представляє партію у взаємовідносинах з органами державної, виконавчої, судової та представницької влади, з іншими юридичними та фізичними особами та у зовнішніх зв’язках.

3.4. Виступає від імені партії із заявами, роз’ясненнями та зверненнями.

3.5. Пропонує з’їзду кандидатури Голови Політвиконкому партії, який за посадою є Першим заступником Голови партії, заступників Голови партії, Голови Ревізійної комісії.

3.6. Вносить пропозиції про розподіл функціональних повноважень між заступниками голови та членами Президії.

3.7. Очолює фракцію у Верховній Раді України, а в разі неможливості суміщати посаду голови фракції з іншою керівною посадою, пропонує кандидатуру для її обрання головою фракції.

3.8. Розглядає заяви, скарги, апеляції, пропозиції та скарги членів партії, партійних органів, посадових осіб та приймає по них рішення.

3.9. Приймає рішення з інших питань діяльності партії відповідно до чинного законодавства та Статуту партії.

4. Голова партії може делегувати частину своїх повноважень заступникам Голови.

5. За відсутності Голови партії його обов’язки виконує Перший заступник Голови партії.

6. У разі відставки або припинення з інших причин повноважень Голови партії його обов’язки на термін до наступного з’їзду виконує заступник Голови партії, обраний Президією.

6.1. Повноваження заступників Голови партії припиняються з моменту обрання з’їздом нового Голови партії.

6.2. Новообраний Голова партії пропонує з’їзду обрати заступників Голови партії, Голову Політради, Голову Ревізійної комісії АПУ та інших представників керівних органів партії, відповідно до вимог цього Статуту.

7. У своїй діяльності Голова партії підзвітний з’їзду партії.

Стаття 30. Ревізійні комісії АПУ, їх структура.

1. Структуру ревізійних комісій складають ревізійні комісії (ревізори) первинних партійних організацій, ревізійні комісії місцевих партійних організацій, ревізійні комісії регіональних партійних організацій, Ревізійна комісія АПУ.

2. У своїй діяльності ревізійні комісії АПУ керуються чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями з’їздів АПУ.

Стаття 31. Ревізійна комісія (ревізор) первинної партійної організації АПУ.

1. Ревізійна комісія (ревізор) первинної партійної організації у своїй діяльності керуються Статутом, рішеннями з’їздів АПУ та чинним законодавством України.

2. Ревізійна комісія первинної партійної організації обирається зборами первинної партійної організації у складі не менше трьох осіб, а партійна організація, яка налічує 20 і менше членів партії, обирає ревізора. Голова ревізійної комісії (ревізор) обирається зборами за пропозицією голови первинної партійної організації.

3. Ревізійна комісія (ревізор):

3.1. Розглядає пропозиції, заяви, скарги, членів партії та приймає відповідні рішення.

3.2. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності первинної партійної організації. Контролює своєчасність сплати членських партійних внесків.

3.3. Апелює до голови первинної партійної організації, зборів, керівних органів партійної організації вищого рівня.

3.4. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень первинної парторганізації.

4. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії, або
за рішенням ревізійної комісії вищого рівня.

Стаття 32. Ревізійна комісія місцевої партійної організації АПУ.

1. Ревізійна комісія обирається конференцією за пропозицією голови ревізійної комісії у складі не менше трьох членів партії. Голова ревізійної комісії обирається конференцією за пропозицією голови відповідної партійної організації.

2. Ревізійна комісія місцевих партійних організацій:

2.1. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень вищестоящих органів партії, місцевої та нижчестоящих парторганізацій, контролює роботу та організовує методичне забезпечення та навчання членів ревізійних комісій нижчого рівня.

2.2. Розглядає пропозиції, скарги та заяви членів партії, керівних органів партійних організацій нижчого рівня і приймає рішення щодо них.

2.3. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності партійної організації.

2.4. Апелює до голови партійної організації, виконкому, конференції або до партійної організації чи ревізійної комісії вищого рівня.

2.5 Приймає інші рішення в межах повноважень.

3. У своїй діяльності керується Статутом, рішеннями з’їздів АПУ, рішеннями вищестоящих партійних органів та чинним законодавством України.

4. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії або за рішенням ревізійної комісії вищого рівня.

Стаття 33. Ревізійна комісія регіональної партійної організації АПУ.

1. Ревізійна комісія регіональної партійної організації обирається конференцією відповідної партійної організації за пропозицієюголови ревізійної комісії у складі не менше п’ятьох членів партії.Голова ревізійної комісії обирається конференцією за пропозицієюголови партійної організації. Ревізійна комісія регіональної партійної організації у своїй діяльності керується Статутом, рішеннями з’їздів АПУ, рішеннями Ревізійної комісії партії та чинним законодавством України

2. Ревізійна комісія регіональної партійної організації:

2.1. Здійснює постійний контроль за виконанням рішень керівних органів партії, регіональної, місцевих та первинних парторганізацій, контролює роботу та надає методичне забезпечення членам ревізійних комісій, ревізора нижчого рівня.

2.2. Розглядає заяви, пропозиції, скарги членів партії, керівних органів, ревізійних комісій партійних організацій регіону, приймає рішення щодо них.

2.3. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності регіональної партійної організації. Контролює порядок та обсяги сплати членських партійних внесків у партійних організаціях. Вносить пропозиції з цих питань.

2.4. Апелює до посадових осіб, керівних органів регіональної партійної організації та центральних партійних органів.

2.5. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії в разі необхідності, а також за рекомендацією ревізійної комісії вищого рівня, голови відповідної партійної організації, але не рідше одного разу на три місяці. У засіданнях мають право брати участь керівники регіональної партійної організації та представники керівних органів вищого рівня.

2.6. Прийняті ревізійною комісією рішення подаються у виконавчий комітет регіональної партійної організації для відповідного реагування.

2.7 Приймає інші рішення в межах повноважень.

3. Засідання ревізійної комісії скликається головою ревізійної комісії або за рішенням ревізійної комісії АПУ.

Стаття 34. Ревізійна комісія АПУ

1. Ревізійна комісія АПУ є вищим контролюючим органом партії.

2.Ревізійна комісія АПУ обирається з’їздом партії. Кандидатуру на посаду Голови Ревізійної комісії вносить Голова партії, інших членів комісії - Голова ревізійної комісії АПУ.

3. Ревізійна комісія АПУ контролює порядок виконання партійних рішень та дотримання партійної дисципліни, правильність партійного обліку, звітності, прийому, перерахування, обліку партійних внесків, доцільність використання партійного майна, партійних коштів, дотримання бухгалтерсько-фінансової дисципліни.

4. У разі виявлення фактів порушення посадовими особами партійних організацій вимог чинного законодавства України, Статуту партії, внутрішньопартійних нормативних актів та рішень вищих органів партії Ревізійна комісія АПУ рекомендує Політвиконкому АПУ відсторонення такої особи від займаної посади на час перевірки вищеназваних фактів.

5. У своїй діяльності Ревізійна комісія АПУ керується Статутом, рішеннями з’їздів АПУ та чинним законодавством України.

6. Засідання ревізійної комісії скликається Головою Ревізійної комісії, або за вимогою третини членів ревізійної комісії.

Стаття 35. Партійні засоби масової інформації.

1. Аграрна партія України, її партійні організації можуть у встановленому законом порядку засновувати та приймати участь у заснуванні засобів масової інформації. Рішення про заснування засобів масової інформації приймає керівний орган відповідної партійної організації відповідно до вимог цього статуту.

2. Уповноважені керівними органами партії члени партії висловлюють позицію партії через партійну пресу та інші засоби масової інформації (радіо, телебачення тощо.

3. Керівники партійних засобів масової інформації призначаються і звільняються Головою Політвиконкомому партії за пропозицією Голови партії.

Стаття 36. Фінансово-господарська діяльність, кошти та майно партії

1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань партія має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

2. Грошові кошти й майно партії формуються за рахунок:

2.1. Членських внесків членів партії та добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ і організацій, а також підприємницьких структур, інших джерел, крім тих, що заборонені Законом України “Про політичні партії в Україні”.

2.2. Майна, придбаного за власні кошти в межах чинного законодавства.

2.3. Цивільно-правових угод укладених в межах чинного законодавства.

2.4. За рахунок коштів державного бюджету, у випадках передбачених Законом України “Про політичні партії в Україні

2.5. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3. Порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів партії регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Політвиконкомом партії.

4. Партія та її партійні організації, що зареєстровані відповідними органами юстиції і набули статусу юридичної особи ведуть у встановленому порядку бухгалтерський облік і статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації і сплачують до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством України.

5. Управління майном і коштами партії у межах затвердженого бюджету та кошторису витрат партії здійснює Голова Політвиконкому партії або за його дорученням заступник Голови Політвиконкому партії.

6. Регіональні та місцеві партійні організації не можуть розпоряджатися майном, яким вони володіють, без згоди Політвиконкому партії.

7. Статутні органи партії подають на вимогу Міністерства юстиції України та його органів на місцях необхідні документи і пояснення щодо дотримання вимог Конституції, законів України та Статуту партії, а на вимогу Центральної виборчої комісії й окружних виборчих комісій - щодо дотримання порядку участі партії та її структурних підрозділів у виборчому процесі.

Стаття 37. Припинення діяльності партії

1. Діяльність партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони партії на підставах і в порядку, передбачених законодавством України.

2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) партії, використання її майна і коштів приймаються з’їздом партії, якщо за нього проголосували не менше 3/4 делегатів, присутніх на з’їзді партії.

3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією партії, з’їзд партії створює ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються з’їздом.

4. При прийнятті з’їздом партії рішення про реорганізацію або ліквідацію партії всі питання щодо використання майна та коштів вирішуються з’їздом та обраною ним ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства та Статуту партії.

5. Кошти та інше майно партії, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а передаються іншій неприбутковій організації, об’єднанням відповідного виду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, або за рішенням суду передаються в доход держави.

6. Після прийняття з’їздом рішення про припинення діяльності партії припиняється діяльність усіх її центральних, регіональних, місцевих і первинних партійних організацій.

7. Ліквідація вважається завершеною, а партія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису в єдиний державний Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про її припинення.

 

Джерело: agroparty.org.ua 

 

 

эдина країна-єдиная страна

Шорти vulkan klassik

Шорты для похудения

Vulkan Classic

пчеловодство видео,  разведение пчел видео, пчелы видео, пасека видео, уход за пчелами видео, смотреть мультфильмы онлайн, смотреть фильмы онлайн

 

Райффайзен Лізинг Аваль

 

 

 

Науково-інноваційний центр

Найди друга

Медогонки,Воскотопки,Сушилки пыльцы,Ульи и принадлежности,Одежда для пчеловода,Инвентарь

 

Карта пасек, пасека, пасеки всего мира, пасечники

Карта пасек показывает

пасечников
и их пасеки всего мира!
Заявите о себе, добавляя
Вашу собственную пасеку!

 

«Собраться вместе - это начало. Оставаться вместе - это прогресс.

Работать вместе - это успех». - Генри Форд

Передрукування матеріалів заборонено без посилання на http://agroprom-ua.com
CopyRight © 2009-2012. Всі права захищені. АГРОПРОМ-Агропромышленный Портал Украины.